Vida ideal: Aim High
S1
Episode #1.1

Friday, 24th October 2014

CountryArtworkTitleReleaseFormatRatingRuntime (Mins)AspectLyan Cheng
Tien Ming-Hsiang aka Mi-Hsiang
Wasir Chou
Hou Pei-Hsiang
Wei-Ting Huang
Hao Mei
Kelly Kuo
Chung Hui-Hsin (voice)
Shu-yao Kuo
Yen Mao-Tang aka Mao-Mao
Lego Lee
Jen Tao-Yuan
Zoe Li
Zoe
Summer Meng
Hsu Yi-Fen
Mario Pu
Mr. Liu
Chris Wang
Yu Chi-Feng


"